Geschiedenis van de Petrakerk

Geschiedenis van de Petrakerk

Naar de website van de Petrakerk
De geschiedenis van de in oorsprong Gereformeerde Petrakerk omvat meer jaren dan het kerkgebouw oud is. De noodzaak om tot verruiming van de kerkelijke mogelijkheden te komen, ontstond in de “crisisjaren” van de 20e eeuw. De geleidelijke uitbreiding van de (burgerlijke) gemeente Veenendaal (van 6000 inwoners in 1910 naar 12.000 in 1940) heeft zich uiteraard ook laten aflezen uit de groei van het ledenaantal van onze kerk. In de periode 1927 – 1937 was er een groei met 50% tot bijna 1300 leden. In Veenendaal behoorde toen ongeveer 13% van de bevolking tot de Gereformeerde Kerk.
Deze groei leidde tot een steeds groter aantal bezoekers van de diensten in de Brugkerk die daardoor overbelast raakte. De toenemende drukte was steeds weer aanleiding tot besprekingen over uitbreidingsplannen, dubbele diensten, een tweede gebouw en dergelijke. Pogingen om het stuk grond aan te kopen waarop men het oog had laten vallen, waren er dus al ruim vóórdat dit uiteindelijk in 1949 lukte. In april 1949 adviseerde de ingestelde financiële commissie om tot aankoop van grond voor kerkbouw over te gaan.  Op dit terrein werd in 1952/1953 eerst nog een verenigingsgebouw “Het Trefpunt” gesticht. Later werd dit door de bouw van de Petrakerk aan het directe zicht onttrokken.
Op zondag 26 juni 1960 was het dan zover en begon ’s morgens om half tien de eerste zondagse eredienst in de Petrakerk. Nu vormen beide gebouwen al een halve eeuw het gereformeerde kerkelijk centrum in Veenendaal-Zuid, op de hoek van de Kerkewijk en de Dennenlaan. Samen met de Brugkerk vormde de Petrakerk de Gereformeerde Kerk van Veenendaal.
In de loop van de tijd ontstond een samenwerkingsverband met de Hervormde gemeente Sola Fide. Dit leidde tot de oprichting van een 2-tal samen-op-weg wijkgemeenten in de nieuwbouwwijken van Veenendaal: Noord-Oost en West waar de Goede Reede ontstond.

 
Geschiedenis van de Goede Reede

Geschiedenis van de Goede Reede

Naar de website van de Goede Reede
De jaren ‘80 van de vorige eeuw gaven groei en uitbreiding van Veenendaal-West te zien. Maar er was geen kerkgebouw voor de Gereformeerde en Hervormde (confessioneel, Sola Fide) kerkleden in de wijk, dus gingen de gemeenteleden voor kerkbezoek naar andere wijken. Daar moest natuurlijk verandering in komen.
De kerkenraden van Sola Fide en van de Gereformeerde Kerk besloten om samen een eerste kerkdienst te houden op de eerste adventszondag, 1 december 1984, in eerste instantie in een houten gebouwtje overgenomen van de “grote” Hervormde Gemeente die inmiddels de Westerkerk had gebouwd in west.
In de nieuwe wijk was in Wijk West het Samen op Weg gebeuren op de rails gezet en hadden diverse onderzoeken -ook financieel- geleid tot het besluit om een nieuwe kerk te laten bouwen. Op zaterdag 19 december 1992 was de grote dag van de verhuizing. De nieuwe kerk, met de naam “De Goede Reede”, werd overgedragen aan de Kerkenraad. In een lange optocht ging het van Het Haventje naar De Goede Reede. Op zondag 20 december werd de eerste kerkdienst gehouden.

 
De klokken van de Petrakerk De klokken van de Petrakerk


De luid klokken werden bij de bouw van de Petra-kerk, in 1960, geïnstalleerd. Speciaal gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen in Aarle Rixtel. De klokkentoren was toen al een unicum: een plaatselijke kerk met 5 luidklokken!
Ongeveer 30 jaar lang heeft de gemeente van de Petrakerk van de klokken kunnen genieten. Toen was het luidwerk zodanig verweerd dat luiden niet langer verantwoord was.
Vanaf die tijd is de Petrakerk gaan sparen voor renovatie van de klokken.

lees meer ยป